Serveis integrals

de comunicació

Equip
multidisciplinar

ESTRATÈGIA

Marcar l’estrategia per obtenir el missatge adequat

Analitzem les teves necessitats per elaborar l’estratègia que permet obtenir la millor imatge de la teva marca

  • Assessorament i consultoria
  • Estratègia de comunicació i de xarxes socials

Especialitats

T’ajudem

Allà on siguis

Elaborem plans de comunicació d’acord amb les espectatives empresarials
Sabem què publicar a cada moment i a quina xarxa per aconseguir el rendiment més alt
Realitzem auditories de vulnerabilitat i plans de comunicació de crisi per reduir l’impacte
Gestionem processos comunicatius interns i externs d’empreses i organismes públics
Acompanyem els empleats per augmentar la productivitat beneficiant la satisfacció empresarial
En diferents formats, incloent continguts multimèdia, editem i millorem creació pròpia o aliena