Reunion de persones en una mesa con ordenadores portátiles

Serveis

Comunicació corporativa

La comunicació corporativa permet a les empreses:
  • Aconseguir una bona imatge de la seva marca
  • Assolir un bon posicionament
  • Mantenir una bona relació comunicativa
Sigui entre els integrants de la pròpia empresa (comunicació interna) com amb el públic i els clients (comunicació externa).
Ajudem als nostres clients a planificar una estratègia que estableixi el missatge adequat a transmetre, seleccionar a través de quin canal de comunicació arribar al receptor i mesurar posteriorment els resultats.
Oferim consultoria per respondre als seus desafiaments i els acompanyem en el procés per aconseguir l’objectiu previst, buscant diferenciar-se de la competència per tenir un valor afegit que atrapi al públic.
Mitjançant un equip multidisciplinari amb formació en les tècniques més recents, busquem generar contingut de valor alineat amb els valors dels nostres clients per aconseguir captar l’atenció del públic objectiu i que li arribi el missatge correcte, construint la reputació de la marca.
Al mateix temps, és important establir protocols perquè la informació també arribi als propis treballadors, creant canals de comunicació interna àgils i útils.