Micrófono en un estudio

Serveis

Comunicació institucional

El nostre equip està especialitzat en l’elaboració d’estratègies i la generació de continguts preparats per difondre el missatge prèviament establert.
Oferim assessorament per transmetre la personalitat i els valors de les institucions combinant tècniques de màrqueting, publicitat i relacions públiques, tutoritzat per experts en comunicació que mantenen un caràcter de diàleg entre la institució, els membres de la societat i d’altres institucions.
És necessari també mantenir un feedback amb el públic, gestionant els contactes comunicatius perquè la institució sigui percebuda com a propera i accessible per la societat.
Les institucions són responsables de les seves accions davant de la societat, pel que la seva comunicació ha de tenir en compte aquesta responsabilitat i avançar-se a possibles crisis que es puguin generar. Per això, la comunicació de crisi és fonamental; comptar amb un professional que sàpiga planificar com actuar davant d’un imprevist i com aconseguir que un missatge negatiu o una crítica es converteixi en una fortalesa revertint la situació de crisi.
En essència, l’objectiu és mantenir un diàleg permanent entre la institució i els membres de la societat.